Slovenska glasba 2 D

Slovenska glasba 2 D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stefanija Leon

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike v okviru zgodovine slovenske glasbe med letom 1945 in 1991. Ta se osredotoča na različna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:
• ustvarjalce,
• zvrsti,
• glasbene oblike,
• časovne izseke,
• geografska območja,
• glasbeno reprodukcijo,
• recepcijo glasbenih del.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.

Gregor Pompe. Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. Stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2018. http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si/skice-za-zgodovino-slovenske-…
Zgodovina glasbe na Slovenskem po 1918. Ljubljana: Filozofska fakulteta (ISSN 2350-6350). COBISS.SI-ID - 303453440