Seminar iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Seminar iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina

Vsebina seminarja se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina seminarja so različna vprašanja iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.