Semantika in pragmatika

Semantika in pragmatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Predmet uvaja slušatelje v področje semantike (pomenoslovja) in pragmatike. Predavanja s področja semantike obsegajo obravnavo leksikalne semantike (homonimije, polisemije, sinonimije in različnih tipov antonimije), osnove stavčne semantike (predpostavka in posledica; logični metajezik, predikatna logika) in osnove kognitivne semantike (metafora; kognitivne sheme). Predavanja s podrocja pragmatike obravanavjo vlogo konteksta in inference v komunikaciji, deiktična sredstva, jezikovne funkcije (Austinova teorija govornega dejanja) in implikacije govornega sporazumevanja (teorija P. Gricea).

• Lyons, John. 1977. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
• Cruse, D.A. 2011. Meaning in Language - An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3. izd./3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
• Riemer, Nick. 2010. Introducing Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
• Heim, Irene and Kratzer, Angelika. 1998. Semantics in generative grammar. Malden (Mass., USA), Oxford: Blackwell.
• Hurford, J.A., B. Heasley, in/and M.B. Smith. 2007. Semantics: A Coursebook. 2. izd./2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.