Romunščina I

Romunščina I

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. dr. Jieanu Ioana-Carmen

Osnovne jezikovne strukture: sedanji in prihodnji časi, člen, pridevniki, zaimki, zanikanje, velelnik.
Osnovno besedišče: osebni podatki, opis samega sebe, svojega poklica, zanimanj, družine. Ura, dnevi v tednu, letni časi. Opis kraja.
Bralno in slušno razumevanje: kratka prirejena in avtentična besedila v romunščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove romunske civilizacije in kulture: geografija Romunije, navade in običaji (prazniki), romunska glasba.

Prvi del enega sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (stopnja A1) COBISS.SI-ID – 62192482, COBISS.SI-ID - 50106722
Druga literatura:
- Costachescu A., Iliescu M., Vocabularul minimal al limbii romane curente cu indicatii gramaticale complete tradus in germana, italiana, franceza, spaniola, Editura Demiurg, Bucuresti, 1994 COBISS.SI-ID - 25379938
- Craciun C. , Teste de gramatica a limbii romane, Editura Aquila, Oradea, 1993 COBISS.SI-ID - 59573090
- Hrubaru F., Manual de limba romana pentru sloveni, Editura Scripta, Ljubljana, 2005 COBISS.SI-ID - 218088704
- Pop L., Romana cu sau fara profesor – curs practic cu explicatii in franceza si in engleza, Editura Echinox, Cluj Napoca, 2003 COBISS.SI-ID - 22868066
- Popescu S., Gramatica practica a limbii romane, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1971 COBISS.SI-ID - 27521890