Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3

Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Seminarsko branje in interpretacija literarnih in strokovnih besedil iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

- West, M. L. Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973.
- Morton Braund, Susanna. Latin Literature. London: Routledge, 2005.
Slovarji, kritične izdaje, komentarji in priročniška literatura. / Dictionaries, critical editions, commentaries, manuals.
Literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti. / Literature pretinent to individual authors.