Pregled ruske kulturne zgodovine

Pregled ruske kulturne zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž

Predstavitev značaja in pregled zgodovine ruske kulture izhaja iz dveh tipoloških vidikov: 1. iz razlikovanja med srednjeveškim tipom »kulture-vere« in novoveškim tipom sekularizirane kulture, v kateri zavzema posebno mesto literatura, in 2. iz binarnosti modela kulture kot osnovne dominante ruske kulture.
Posebna pozornost je posvečena skupnim osnovam vzhodnoslovanskih kultur kijevskega obdobja in postopnemu rojevanju ruske nacionalne kulture, še posebej v obdobju Moskovske Rusije.
V celovitem pregledu kulturnozgodovinskih procesov so v ospredju naslednje kulturološke teme: pravoslavje, vrednostno-smiselna enotnost »stare ruske kulture«, samodrštvo in ruska kultura (s posebno pozornostjo na temeljno dilemo »imperij in svoboda«), razdvojenost ruske kulture v popetrovskem obdobju, ruska kulturna renesansa na prehodu 19. v 20. stoletje, ruska kultura in revolucija (vloga inteligence), sovjetski totalitarizem in ruska kultura (v Rusiji in emigraciji), ruska kultura v postsovjetskem obdobju. Vloga in mesto ruske kulture v sodobnem svetu in problemi globalizacije.

- Podlesnik, Blaž: Pregled ruske kulturne zgodovine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. COBISS.SI-ID 294536448
- Richard Pipes: Kratka zgodovina ruske revolucije. Ljubljana: Študentska založba, 2011. COBISS.SI-ID 258470912
- Figes, Orlando: Šepetalci. Ljubljana: Modrijan, 2009. COBISS.SI-ID 246721536
- Figes, Orlando: Natašin ples. Ljubljana: Modrijan, 2007. COBISS.SI-ID 238936576
- Rupnik, Anton: Tretji Rim: Rusija nekoč in danes. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1999. COBISS.SI-ID 100368640