Portugalščina 2

Portugalščina 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

Vsebina

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah, vzetih iz različnih medijev in literature;
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah;
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami.

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, imperativo negativo
- glagolski časi: tvorba in raba Pretérito Perfeito Simples (pravilni in nepravilni glagoli)
- nekatere glagolske perifraze, perifrastične spregatve
- Infinitivo Pessoal
- zaimki; njihova umestitev v stavku

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture:
- pomembnejša poglavja iz portugalske zgodovine (romanizacija Iberskega polotoka, arabska osvajanja, rekonkvista, prva krščanska kraljestva, nastanek portugalske države v 13. stoletju)
- prekomorska odkritja 15. in 16. stoletja, pomorske poti v Indijo in Afriko, kolonizacija Brazilije.
- poglavja iz literature v portugalskem jeziku