Pomožne zgodovinske vede

Pomožne zgodovinske vede

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Temeljni pojmi. Zgodovina discipline. Uvod v latinsko paleografijo. Uvod v diplomatiko. Uvod v kronologijo. Uvod v sfragistiko. Uvod v heraldiko. Uvod v egdotiko. Uvod v numizmatiko.

- J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985, 274 str.
- R. Klauser-O. Meyer, Clavis medievalis, Wiesbaden 1962, 311 str.
- A. Brandt, Werkzeug des Historikers, Stuttgart-Berlin-Köln 1989, 194 str.
- J. Powell, Medieval Studies. An Introduction, Syracuse 1992, 438 str.
- F. Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, Zagreb 2005, 294 str.
- E. v. Boeselager, Schriftenkunde. Basiswissen, Hannover 2004.
- K. Schneider, Paläographie/Handschriftenkunde, Tübingen 1999, 237 str.
- A. Stieldorf, Siegelkunde, Hannover 2004, 120 str.
- H. Grotefend, Handbuch der Zeitrechnung, Hannover 1982.
- D. Kos, Pismo, pisava, pisar. Prispevki k zgodovini kranjskih listin do leta 1300, Ljbljana 1994, 248 str.
- R. Härtel, Notarielle und Kirchliche Urkunden im frühen und hohen Mittelalater, Wien-München 2011, 507 str.