Politična antropologija

Politična antropologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Simonič Peter

Zgodovinski razvoj in temeljne paradigme pred pojavom politične antropologije in po njej. Problematika oblasti in države v luči politične filozofije, sociologije in antropologije. Zgodovinski nastanki in rabe pristopov kulturnega evolucionizma, funkcionalizma, strukturalizma, politične ekonomije, procesualizma.

Posebna pozornost je posvečena zgodovini družbenih konstrukcij Zahoda proti »ljudstvom brez zgodovine« in pokolonialnem diskurzu »tretjega sveta«, »dežel v razvoju« itd. Razlike med nomadskim življenjem in stalno naseljenostjo, med rodovno in teritorialno identifikacijo ter druge konceptualne dvojice politične antropologije. Spoznavanja sodobnih virov politične moči in nasprotij.

V skladu z razvojem specializacije in z zahtevami sodobne družbe predmet upošteva tudi spoznanja ekološke, simbolne, psihološke antropologije in vzpostavlja druge interdisciplinarne povezave.

Primeri iz slovenske politične zgodovine in sedanjosti so postavljeni ob bok primerom z vsega sveta.

Abélès, Marc. 2004. Identity and Borders: An Anthropological Approach to EU Institutions. University of Wisconsin: The Center for 21st Century Studies (Laboratoire d’Anthropolgie des Institutions et des Organisations Sociales, Centre National de la Recherche Scientifique). http://digital.library.wisc.edu/1793/28962
Barth, Fredrick. 1969. Ethnic Groups and Boundaries. Bergen: Scandinavian University Books. [COBISS.SI-ID - 35550306]
Fortes, Meyer in Edward Evan Evans-Pritchard (ur.) 1940. African Political Systems. London, New York, Toronto: Oxford University Press. [COBISS.SI-ID - 42740322]
Graeber, David. 2013. Fragmenti anarhistične antropologije. Ljubljana: Založba /*cf. [COBISS.SI-ID - 268784640]
Maine, Henry James Sumner. 1861. Ancient Law. London: John Murray.
Simonič, Peter. 2009. Kaj si bo narod mislil: ritual slovenske državnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [COBISS.SI-ID - 250866432]
Vincent, Joan (ur.). 2002. The Anthropology Of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, And Critique (izbrana poglavja). Malden, Oxford: Blackwell Publishers. COBISS.SI-ID - 19278434