Poklicni vidiki prevajanja

Poklicni vidiki prevajanja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Reindl Donald Francis

Spoznavanje družbene vloge prevajalca in prevodne dejavnosti ter vloge prevajalca glede na različna prevajalska okolja. Vedenja o načinih izražanja ciljev in zahtev do naročnikov in prejemnikov prevodov, oblikovanju prevajalske ponudbe na prevajalskem trgu z zavedanjem spoštovanja parametrov, ki vplivajo na zagotavljanje adekvatnih prevodov.
Študenti spoznajo tudi značilnosti vodenja prevajalskih projektov in se seznanijo z osnovami tovrstnih znanj in orodij. Vodja projektov mora biti usposobljen za časovno, finančno, kadrovsko, tehnično in upravno načrtovanje projektov, učinkovito upravljanje jezikovnih virov (pomnilnikov prevodov, terminoloških baz), komunikacijo z naročnikom in izvajalci projekta, pri prevajalskih projektih pa vodja navadno upravlja in/ali izvaja tudi faze revizije, verifikacije in nadzora kakovosti. Predstavljena so najpomembnejša orodja za vodenje prevajalskih projektov (SDL Trados Synergy, MS Project), načrtovana pa so tudi gostovanja prevajalcev iz prakse.

1. Roger Chriss (2007) Translation as a Profession. Samozaložba.

2. eCoLoTrain – spletni učbenik http://ecolotrain.uni-saarland.de/index.php?id=1924&L=1]

3. Matis, N. (2011) Translation Project Management. Dostopno na spletu v angleščini in francoščini: [http://www.translation-project-management.com/index.html]

4. Rico-Perez, Celia (2002): Translation and Project Management. In: Translation Journal, Vol. 6, No. 4, October 2002. Dostopno na spletu: [http://www.accurapid.com/journal/22project.htm]

5. VINTAR, Špela in FIŠER, Darja. Uvajanje prevajalskega namizja Trados v delovno okolje prevajalske agencije. Mostovi (Ljublj.), 2005, letn. 39, št. 1, str. 59-70. COBISS.SI-ID – 32671586

6. VINTAR, Špela. Real-world projects in localization training. V: DIMITRIU, Rodica (ur.), FREIGANG, Karl-Heinz (ur.). Translation technology in translation classes, (Colecţia Academica, Seria Traductologie, 41). Iaşi: Institutul European, 2008, str. 160-174. COBISS.SI-ID - 37090146