Poklicna pedagogika

Poklicna pedagogika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

Vsebina

Sistemi in različne možnosti zakonskega urejanja in organizacije izobraževanja za potrebe dela

Vpliv znanosti, tehnike in tehnologije na razvoj strukture in organizacije dela
Upravljanje človeških virov (Human resource management) - uvod
Kadrovsko - izobraževalna dejavnost v podjetju:
a) načrtovanje in vodenje kadrovsko-izobraževalne dejavnosti
b) načrtovanje in vodenje projekta razvoja kadrov
c) planiranje izobraževanja, različni metodološki pristopi in modeli
Organizacija izobraževalne dejavnosti v slovenskih podjetjih:
a) razvoj
b) zakonski in formalno-pravni okviri,
Poklicna kariera: pojem, značilnosti razvoja, karierne teroije