Metode analize glasbe 2 D

Metode analize glasbe 2 D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stefanija Leon

Namen predmeta je predstaviti pristope k analizi glasbe v različnih medijih. Glasba je sama umetniški medij, ki ga opredeljujejo različne oblike posredovanja (mediacije): če je bila dolga leta osnovna oblika posredovanja glasbe živa izvedba in zlasti zapis, se je z razvojem publicistike začelo medijsko polje glasbe vedno bolj obračati k pragmatičnim, uporabnim oblikam posredovanja informacij o glasbi. Danes predstavljajo najbolj pomembne oblike uživanja glasbe tiste, ki jih ponujajo elektronski mediji, ki so vedno bolj tesno prepleteni s tistimi klasičnimi množičnimi mediji, kot sta časopis, literatura, radio, televizija ali internet.
Predmet se osredotoča na fenomen glasbe kot umetniškega medija, ki ga drugi mediji predstavljajo s svojimi optikami. Zato predmet podaja zgodovino, teorijo in metodologijo analiziranja glasbe, kakor se pojavlja v drugih medijih, predvsem v pisnih oblikah, v posnetkih in drugih simbolnih sistemih (kot so glasbeni zapis, slika, fotografija, spletne oblike širjenja in uživanja glasbe).
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.

Leon Stefanija. Metode analize glasbe : zgodovinsko-teoretski oris. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2004. COBISS.SI-ID - 215965440
Timn Crawford in Lorna Gibson (ur.). Modern Methods for Musicology: Prospects, Proposals, and Realities (Digital Research in the Arts and Humanities). London: Routledge, 2009.
EMR - Empirical Musicology Review: http://emusicology.org/.
David Beard in Kenneth Gloag. Musicology: The Key Concepts. London: Routledge (Routledge Key Guides), 2006. COBISS.SI-ID – 14005049
Music Analysis (ISSN 1468–2249): http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2249/issues.