Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom D

Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom D

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Izdelava in zagovor magistrskega dela:
Izbira teme in priprava dispozicije (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev), izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova in izvedba raziskave, oblikovanje besedila, javna predstavitev raziskovalnih rezultatov in ustni zagovor magistrskega dela.