Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom D

Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom D

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Izdelava in zagovor magistrskega dela:
Izbira teme in priprava dispozicije (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev), izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova in izvedba raziskave, oblikovanje besedila, javna predstavitev raziskovalnih rezultatov in ustni zagovor magistrskega dela.

ECO, U. (1993), Cómo se hace una tesis. Barcelona:Gedisa
HLADNIK, Miran: Praktični spisovnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
VÁZQUEZ, Graciela (coord.)(2001), El discurso académico oral. Madrid: Edinumen
VÁZQUEZ, Graciela (coord.), (2001), Guía didáctica del discurso académico escrito. Madrid: Edinumen
TOLCHINSKI LANDSMAN, L. y RUBIO HURTADO, M. J. y ESCOFET ROIG, A. (2003), Tesis, Tesinas y Otras Tesituras: de la Pregunta de Investigación a la Defensa de la Tesis. Universidad de Barcelo-na.
Ustrezna bibliografija glede na temo magistrskega dela.
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.