Madžarski jezik 3 (I)

Madžarski jezik 3 (I)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: Iván Andrea, Zaposleni bodoči (za najave)

Govorna dejanja: dajanje napotkov; izražanje želja; prosta konverzacija o razlicnih temah.
Skladnja, morfologija in besedišce: uporaba velelnika-subjunktiva, pogojnih stavkov, vzrocnih glagolov, primerjalne zgradbe, priredja in podredja, prislovi, uporaba glagolskih predpon, trpnik.
Širši razpon besedišca, besedotvorje, besedne družine.

Erdos József: Halló itt Magyarország! II. (163p.) (2002)
Hungaro Lingua: Fülelo.(159p.) (1998)
Hegedus Rita – Oszkó Beatrix: Magyar mozaik (2014)