Madžarski jezik 2 (II)

Madžarski jezik 2 (II)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: Zaposleni bodoči (za najave)

Govorna dejanja: izražanje obcutkov kot so presenecenje, sreca, zanimanje ipd, in odgovarjanje nanje. Izražanje nujnosti, nasvetov, povabil, (ne)strinjanja. Razpravljanje o ljudeh, dogodkih in preteklih izkušnjah.
Skladnja, morfologija in besedišce:
Funkcija nedolocnika, besedni red preprostih stavkov. Casi: sedanjik, preteklik, prihodnjik, nedolocna in dolocna spregatev, kazalni zaimki, itd.
Osnovno besedišce, povezano z vsakdanjimi situacijami.
(Ustreza drugi (B) stopnji.)

Erdos József, Prileszky Csilla: Halló itt Magyarország! II.(171 p.) (2002) (ucbenik in delovni zvezek)
Durst Péter: Lépésenként magyarul II. (2006)
Szita Szilvia – Pelcz Katalin: MagyarOK 1. (2013) (ucbenik in delovni zvezek)
Hetesy Bálint – Gyöngyösi Lívia: Jó napot kívánok! (2011)