Madžarski jezik 1 (II)

Madžarski jezik 1 (II)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Kruzslicz Tamas, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Govorna dejanja: izražanje občutkov kot so presenečenje, sreča, zanimanje, preference, bolečine ipd, in odgovarjanje nanje.
Izražanje sposobnosti, načrtov in želja za prihodnost. Razpravljanje o ljudeh, o družini, o prijateljih, o bolezni, o dogodkih.

Skladnja, morfologija in besedišče:
Funkcija nedoločnika, besedni red preprostih stavkov.
Izražanje smeri, orodnik, dativ, glagolske predpone, svojilni sklon, nedoločna in določna spregatev, itd.
Osnovno besedišče, povezano z vsakdanjimi situacijami (promet, dnevna rutina, človeške razmerje).
(Ustreza drugi (B) stopnji.)