Madžarski jezik 1 (I) - Neindoevropski jezik 1

Madžarski jezik 1 (I) - Neindoevropski jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Kruzslicz Tamas, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Govorna dejanja: vzpostavljanje družbenega stika, dajanje in prejemanje osebnih podatkov, opisovanje, lociranje ljudi in stvari; dajanje in prejemanje informacij o datumih, urah, količinah, številih, cenah; izražanje možnosti.
Skladnja, morfologija in besedišče:
trdilni in nikalni stavki, glagoli in predlogi, uporaba pridevnikov, tožilnik, krajevni in časovni prislovi, števniki, svojilnost, besedni red preprostih stavkov;
določni in nedoločni člen, osnovno spreganje glagolov, glagoli na -ik, označevalec množine, postpozicije.
Osnovno besedišče, povezano z vsakdanjimi situacijami.
(Ustreza prvi (A) stopnji.)