Literatura in kulturne ustanove

Literatura in kulturne ustanove

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž, prof. dr. Perenič Urška, red. prof. dr. Novak Popov Irena

Vsebina

Pregled zgodovine in sodobnega stanja literarnih institucij na Slovenskem: vodilnih revij, založb, društev, kulturnih redakcij dnevnikov, radia in televizije. Društvo slovenskih pisateljev. Rokopisni oddelek Narodne in univerzitene knjižnice, Arhiv Slovenije, muzeji (novejše zgodovine, gledališča in filma, arhiv SNG Drama, RTV Slovenije). Domoznanstvo v pokrajinskih in splošnoizobraževalnih knjižnicah. Programske usmeritve in realizacije nacionalnih projektov (izdajanje zbranega dela slovenskih pesnikov in pisateljev, slovenski biografski leksikon, pokrajinski biografski leksikoni). Nastanek in izdaja knjige. Razmerja med različnimi akterji na literarnem polju (avtorji, bralci, založniki, uredniki) s posebnim ozirom na knjigotrški, založniški in izdajateljski vidik. E-založništvo.