Literatura in etika

Literatura in etika

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virk Tomislav

Predavanja uvodoma opredelijo pojme literatura, etika in morala. Nadaljujejo z zgodovinskim pregledom teoretičnih razmišljanj o razmerju med etiko in literaturo in navzočnosti etične razsežnosti v literarnih delih od antike prek srednjega veka, renesanse, razsvetljenstva, romantike do etičnega obrata v literarni vedi konec 20. stoletja. Glavnina predavanj je posvečena sodobnim tematizacijam etičnega v literaturi pri osrednjih teoretikih etične literarne vede (Wayne C. Booth, Martha C. Nussbaum, J. Hillis Miller, Gayatri C. Spivak, Nie Zhenzhao, James Phelan idr.), pozornosti pa so deležne tudi filozofske etike, ki so najmočneje oblikovale te teorije (Aristotelova, Kantova, Derridajeva, Levinasova). Različne teoretične rešitve so ponazorjene ob konkretnih literarnih primerih.

- Aristoteles, Nikomahova etika. Ljubljana 1994. 391 str. COBISS.SI-ID - 45914624
- Wayne C. Booth, The Company We Keep. An Ethics of Fiction. London 1988. 557 str. COBISS.SI-ID - 1111650
- John Maxwell Coetzee, Sramota. Radovljica 2004. 251 str. COBISS.SI-ID - 215848704
- Literature and ethics : questions of responsibility in literary studies. Amherst, N.Y. : Cambria Press, cop. 2009. COBISS.SI-ID - 66664034
- Janko Kos, Literarna teorija. Ljubljana 2001. 196 str. COBISS.SI-ID - 110720256
- Iris Murdoch, Suverenost dobrega. Ljubljana 2006. 132 str. COBISS.SI-ID - 230777600
- Martha C. Nussbaum, Love's knowledge : essays on philosophy and literature. New York, Oxford 1992. 403 str. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/2670000000083824
- Sofokles, Antigona; Kralj Ojdipus. Ljubljana 1996. COBISS.SI-ID – 57686784
- Tomo Virk, Etični obrat v literarni vedi. Ljubljana, LUD Literatura, 2018. COBISS.SI-ID – 296853504
- Tomo Virk, Literatura in etika. Ljubljana, LUD Literatura, 2021. COBISS.SI-ID – 53885443.