Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Milenković Tijana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v hrvaščini ali srbščini; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, socialni problemi, okolje ipd.