Latinski jezik

Latinski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Isak Kres Jelena, lekt. Šega Čeh Barbara

Prevajanje antičnih (zgodovinopisje, govori, pisma), srednjeveških in humanističnih besedil (kronike, potopisi, ustanovne listine, darovnice, oporoke, pogodbe), ki zadevajo slovensko zgodovino.

S. Kopriva, Latinska slovnica, DZS, Ljubljana 1976.
F. Bradač, Latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 1980.
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003.
Komentirane izdaje različnih klasičnih, srednjeveških in humanističnih avtorjev.
F. E. Harrison, Millennium: A Latin Reader, A.D. 374-1374, Oxford University Press, 1968.
K. Sidwell, Reading Medieval Latin, Cambridge University Press, 1995.
K. P. Harrington, Medieval Latin, Chicago University Press, 1997.
P. E. Dutton, Carolingian Civilization: A Reader, University of Toronto Press, 2004.