Kultura latinskega srednjega veka in humanizma

Kultura latinskega srednjega veka in humanizma

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, izr. prof. dr. Movrin David

- kronološki pregled srednjeveške in humanistične latinitete s poudarkom na najpomembnejših avtorjih, ki ga dopolnjuje seminarsko branje izbranih odlomkov
- seznanitev z najpomembnejšimi pripomočki in literaturo
- samostojno branje, prevajanje ter interpretacija virov (izvirnih besedil)
Obdobja, katerih pregled se osredotoča na kulturo v povezavi s književnostjo in umetnostjo:
- pozna antika (350 do 750)
- zgodnji in visoki srednji vek (750 do 1100)
- visoki in pozni srednji vek (1100 do 1350)
- humanizem in renesansa
- kultura latinskega srednjega veka in humanizma na Slovenskem

- Curtius, E. R.: Evropska literatura in latinski srednji vek. Ljubljana 2002 COBISS.SI-ID – 120421376
- Du Cange, C.: Glossarium mediae et infimae Latinitatis Paris 1840 COBISS.SI-ID – 781577
- Keen, M. H.: Srednjeveška Evropa. Ljubljana 1993 COBISS.SI-ID – 33742080
- Gilson, É.: Duh srednjeveške filozofije. Ljubljana 2002 COBISS.SI-ID – 121622016
- Grundmann, H.: Zgodovinopisje v srednjem veku: zvrsti, obdobja, posebnosti. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID – 108416512
- Guerber, H.: Middle ages. London 1994 COBISS.SI-ID – 805180
- Lexikon des Mittelalters, München 1977-1999, ponatis 2002 (tudi CD) COBISS.SI-ID – 16151552
- Mantello, F.-Rigg, A. G.: Medieval Latin, Washington 1996 COBISS.SI-ID – 26213986 in Medieval Latin : an introduction and bibliographical guide: EBSCOhost
- Niermeyer, J. F.: Mediae Latinitatis lexicon minus. Leiden 1976 COBISS.SI-ID – 14223107
- Simoniti, P.: Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja. Ljubljana 1979 COBISS.SI-ID – 4630017
- Simoniti, P.: Srednjeveški cvetnik: latinska lirika srednjega veka. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID – 109782784