Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa študentov.

- M. Glenny, The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and Great Powers, London 1999, 398 str.
- D.P. Hupchick, The Balkans: from Constantinople to Communism, New York [etc.] 2002, 468 str.
- B. Jelavich, History of the Balkans, 2 zv., 1983; Cambridge, New York, Melbourne 1999, 476 str.