Izbrane teme iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrane teme iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.