Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Vsebina ni precizirana oz. je določen le njen najširši okvir: to je slovenska zgodovina v srednjem veku. V seminarju se vsako leto obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi svoje aktualnosti bodisi zaradi svojega pomena in ki omogočajo veliko mero samostojnega študentskega dela.