Italijanski film 1

Italijanski film 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Premrl Podobnik Mirjam, doc. dr. Kenda Jana, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet seznanja študenta z italijanskim filmom in se prek njegovih vsebin navezuje na širšo družbeno, politično, kulturološko in gospodarsko podobo Italije. Ob uporabi filmskega gradiva študent spoznava poglavitne italijanske filmske ustvarjalce.