Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja

Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

Vsebina

Seznanitev izbranimi temami iz grško-rimske filozofije.
Branje in analiza:
Branje izbranih odlomkov filozofskih besedil in antičnih virov v izvirniku in / ali prevodu ter vsebinska in idejna interpretacija izbranega odlomka. Rekonstrukcija nepopolnih oziroma manj znanih vsebin antičnih filozofskih besedil, predvsem predsokratskega, sokratskega in t. i. nenapisanega Platonovega nauka. Zgodovinski pregled preoddaje izbranih filozofskih besedil in njihovega sprejemanja v poznejših obdobjih (sholastika, srednjeveški platonizem in firenški novoplatonizem).