Geografija naravnih nesreč

Geografija naravnih nesreč

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan

Vsebina

Naravne nesreče kot del pokrajinske stvarnosti
- teoretske osnove tveganj in ogroženosti
- vrste naravnih nesreč, načini delovanja, destruktivni učinki naravnih nesreč v Sloveniji in po svetu (potresi, zemeljski plazovi, poplave, vremenske ujme, biološke in antropogene nesreče) ter možnosti prilagajanja in varovanja pred njimi
- človek kot preoblikovalec okolja in njegova vloga pri pojavljanju naravnih nesreč
- sociološki in psihološki vidiki naravnih nesreč in varovanja pred njimi
- družbenogeografski dejavniki zmožnosti odzivanja družbe na grožnje naravnih nesreč
- organiziranost in delovanje družbe ob naravnih in drugih nesrečah
- metodologija ugotavljanja nevarnosti, tveganja in ogroženosti ter aplikacija pri odločanju in načrtovanju razvoja.