Francosko-slovenski literarni stiki

Francosko-slovenski literarni stiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Seminar predstavlja razvoj slovenskih literarnih odnosov z dveh vidikov:
- Razvoj prevajanja francoske književnosti v slovenski jezik in slovenske književnosti v francoski jezik;
- Vpliv francoske književnosti na razvoj slovenske književnosti.
Teme za seminarske naloge bodo torej lahko iz dveh različnih področij: iz traduktologije ali iz raziskovanja vplivov.

Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2001. 417 str. COBISS.SI-ID - 109315328
Tone Smolej, Slovenska recepcija francoske naturalistične proze, doktorska disertacija, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2003. 314 str. COBISS.SI-ID - 124812288
Tone Smolej, L'Assommoir et l'oeuvre romanesque d'Ivan Cankar, Les Cahiers naturalistes, Paris, 2003, 253-261. COBISS.SI-ID - 22613602
Zborniki Društva slovenskih književnih prevajalcev, 1-30. COBISS.SI-ID – 4824833, COBISS.SI-ID - 223272448