Folkloristika - vaje

Folkloristika - vaje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Račič Manca, red. prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Vaje iz folkloristike so namenjene učenju zbiranja (snemanja), klasifikacije, arhiviranja in analize folklornega gradiva, zbranega na terenu. Študent se priuči bistvenih veščin zbiranja, transkribiranja in arhiviranja gradiva.