Fenomenologija in filozofija religije

Fenomenologija in filozofija religije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Vsebina

Razmejitev teologije kot pozitivne, racionalne znanosti od fenomenologije religije, ki izhaja iz hermenevtike religiozne fakticitete.
Kritika ontoteologije racionalne metafizike v filozofiji in teologiji.
Postmoderna religioznost in možnost religije brez religije.
Fenomenologija breztemeljnih razpoloženj.
Določanje osnovnih kontur filozofske in religiozne misli skozi fenomenologijo.