Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Uvodna poglavja so namenjena seznanitvi s prostorom in zgodovino vzhodne Evrope. Sledijo prikaz sodobne problematike načinov življenja v »tranzicijskih« deželah, kritični pregled literature zahodnih »tranzitologov« ter posamezni odzivi domačih raziskovalcev. Predavanja so usmerjena v rušenje mita o posocializmu in iskanje povezav s pokolonialnimi raziskavami, skozi branje izbranih besedil s posebnim poudarkom na preučevanju sodobnih načinov življenja pa predstavijo tudi sodobna dogajanja v etnologiji in sociokulturni antropologiji vzhodne, srednje in Jugovzhodne Evrope.