Barok in klasicizem

Barok in klasicizem

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin

Predavanja predstavijo kontroverzni pojem »barok« in kompleksno razmerje med renesanso in barokom. Zvečine obravnavajo baročne avtorje v različnih nacionalnih književnostih: Tassa in Marina, Góngoro in Calderóna de la Barca, de Viauja, Saint-Amanta in Malherba, Grimmelshausna in Opitza, Donna in Miltona, van den Vondla, Komenskega, Gundulića, Svetokriškega in Valvasorja. Potem predstaviio klasicizem (Madame de La Fayette, La Fontaine, Corneille, Racine, Moliere, Boileau), ki je na estetski ravni z občutkom za mero vzpostavil kritičen in polemičen odnos do baroka, vendar ohranil duhovnozgodovinsko osnovo kartezijanske miselnosti. Sklenejo se s tezo, da izvor današnje nesrečne zavesti zahodnega človeka ni renesansa, ki je temeljila na srečni sintezi telesa in duha, temveč sta barok in klasicizem, v katerih sta se ti dve »substanci« tragično ločili.

- Nicolas Boileau Despréaux, Epistola VII: Gospodu Racinu. V: Tone Smolej (ur.), Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil. Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 223272448
- Janko Kos, Grimmelshausen in izročilo pikaresknega romana. V: H. J. Ch. von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus. Ljubljana 1987, 5–43. COBISS.SI-ID - 22095617
- Janko Kos, Madame de La Fayette in začetki evropskega romana, v: Madame de La Fayette, Kneginja Klevska. Ljubljana 1987. COBISS.SI-ID - 22089729
- Vladimir Kralj, Dramaturški vademekum. Ljubljana 1964, 1984. COBISS.SI-ID - 75886080
- Blaž Lukan, Molierova komedijska trilogija: sprehod po robu. V: Moliere, Tartuffe, Don Juan, Ljudomrznik. Ljubljana 1994. COBISS.SI-ID - 38309376
- Boris A. Novak, Esej o Racinu. V: Jean Racine, Zbrane drame, 3. zv. Ljubljana 1997, 249–278. COBISS.SI-ID - 47597312
- Boris A. Novak, Poezija in konvencija v baroku in klasicizmu. V: Tone Smolej (ur.), Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil. Ljubljana 2005, 15–42. COBISS.SI-ID - 223272448
- George Steiner, Smrt tragedije. Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 110958336
- Alen Albin Širca, Slovenska baročna literatura v evropskem kontekstu : uvod. Ljubljana 2016. COBISS.SI-ID - 288256768