Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja

Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Paleolitik in mezolitik Slovenije in povezanost z Evropo, predvsem Balkanom, Apeninskim polotokom in Centralno Evropo. Problematika
prehoda med srednjim in mlajšim paleolitikom v Evropi – prihod modernega človeka in izumrtje neandertalca. Teorije o kognitivnih sposobnostih neandertalca in modernega človeka ter teorije o razvoju simboličnega mišljenja pri človeku. Poglobljeno seznanjanje z zgodnjimi orodji in paleolitsko "umetnostjo".

Andrefsky, W. 2005. Lithics : macroscopic approaches to analysis. Cambridge ; New York : Cambridge University Press. 301 str. COBISS.SI-ID - 35112546
Crandell, O. in drugi. 2013. Long-Distance Imported Lithic Raw Materials at the Upper Palaeolithic Sites of the Bistri?a Valley (Carpathian Mts.), Eastern Romania. Lithics: Journal of the Lithic Studies Society 34: 30-42. https://www.academia.edu/11504293/Long_Distance_Imported_Lithic_Raw_Mat…
Hallos, J. 2005. ‘‘15 Minutes of Fame’’: Exploring the temporal dimension of Middle Pleistocene lithic technology. Journal of Human Evolution 49: 155 – 179. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724840500045X
Pelegrin, J. 2009. Cognition and emergence of language: A contribution from lithic technology. V: Cognitive Archaeology and Human Evolution (ur. de Beaune, Sophie; Coolidge, Frederick; Wynn, Thomas). Cambridge: Cambridge University Press: 95-108. https://cognitivearchaeologyblog.files.wordpress.com/2017/04/wynn-t-200…
Petru, S. 1997. Metode preiskav sledov uporabe na kamenih orodjih iz najdišč Zakajeni spodmol in Mala Triglavca. Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji 24: 79-97. COBISS.SI-ID - 17110279
Pohar, V. 1978. Tipologija in statistična obdelava mlajšepaleolitskih kamenih orodnih inventarjev. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji VI: 7-42. COBISS.SI-ID - 17110279
Pohar, V. 1979. Tehnika izdelave in tipologija staro – in srednjepaleolitskega kamenega orodja. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji VII: 15-80. COBISS.SI-ID - 17110279
Stone knapping : the necessary conditions for a uniquely hominin behaviour (edited by Roux, V. Bril, B.). 2005. Cambridge : McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge. 355 str. COBISS.SI-ID – 33838690
Stone tools and the evolution of human cognition (edited by Nowell, A. Davidson, I.). 2011. Boulder: University Press of Colorado. 234 str. COBISS.SI-ID – 51321186
Stout, D. in drugi. 2005. Raw material selectivity of the earliest stone toolmakers at Gona, Afar, Ethiopia. Journal of Human Evolution 48: 365-380. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2004.10.006