Aplikativna urbana geografiija

Aplikativna urbana geografiija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

• Razvoj mest in zgodovina urbanizma
• Mesta in sonaravni razvoj
• Globalna/svetovna mesta
• Procesi socialne preobrazbe mest. Gentrifikacija, socialna izključenost, socialna segregacija in revščina v mestih.
• Degradirana urbana območja. Revitalizacija in sanacija degradiranih urbanih območij.
• Kvaliteta bivalnega okolja v mestih.
• Mesta in urbanistično planiranje. Novi pristopi in smeri v urbanističnem planiranju. Novi urbanizem.
• Urbane študije –interdisciplinaren pristop proučevanja mesta in mestnega prostora.