Antična retorika

Antična retorika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

- primerjalna retorika; retorika v antiki in srednjem veku, njen zgodovinski razvoj in sistematika; pedagoški diskurz