Intenzivni program

Intenzivni program

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki poletne šole na eni izmed partnerskih institucij.

Temeljni element Intenzivnega programa, ki praviloma poteka v danem formatu ERASMUS-ovih programov, so poglobljena predavanja o aktualni temi, ki jo določijo organizatorji (konzorcij) vsako leto znova. To temo udeležencem predstavijo renomirani strokovnjaki za tematsko področje – predavatelji in predavateljice s partnerskih institucij konzorcija CREOLE in tudi izven teh institucij. Udeleženci in udeleženke znanje, ki ga pridobijo na predavanjih, nadgradijo z individualnimi konzultacijami in s samostojnim delom, ko pripravljajo pisni referat, s katerim zaključijo program.