Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj

Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Snoj Marko

Vsebina

Slušatelji se najprej seznanijo s principi primerjalne metode in rekonstrukcije. Ob tem spoznavajo relevantne pojme in ustrezno terminologijo. Sledi prikaz izsledkov primerjalnega indoevropskega jezikoslovja na področju rekonstrukcije prajezičnega fonološkega sistema in na področju rekonstrukcije prajezičnih akcentsko-prevojnih paradigem. V nadaljevanju spoznavajo razvoj prajezičnega akcentskega in prevojnega sistema v posameznih historičnih indoevropskih jezikih, pri čemer je poudarek na stari indijščini, grščini, latinščini, germanskih in baltoslovanskih jezikih.