Grška metrika

Grška metrika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. V splošnem teoretičnem uvodu so predstavljeni tipi verznih sistemov, značilnosti kvantitativnega in kvalitativnega verznega sistema ter glasoslovne predpostavke, ki pogojujejo nastanek obeh. Predstavljen je zgodovinski razvoj kvantitativnega verznega sistema pri Grkih in nastanek akcentuacijskega verznega sistema.
2. V drugem delu so predstavljene posamezne verzne oblike od epskih do lirskih pesniških oblik. Obravnavane so njihove splošne zakonitosti in načini izvedbe, poudarek je na reprodukciji ritma posameznih verzov v obliki metričnega branja.