Grška kultura in civilizacija

Grška kultura in civilizacija

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

Vsebina

Predmet je zasnovan pregledno, deloma kot pregled kulturne zgodovine, deloma po tematskih sklopih. Pomembni politični dogodki, miselne smeri, smeri v književnosti in likovni umetnosti so predstavljeni z odlomki zgodovinskih, literarnih in filozofskih besedil v slovenskem prevodu.

1. semester
- geografska orientacija po matični Grčiji, njenih kolonijah in po grškem svetu v obdobjih helenizma in rimskega cesarstva;
- razvoj in struktura političnih ustanov;
- vojaška organizacija;
- gospodarstvo in trgovina;
- religija;
- literarna kultura in gledališče;
- ustanove vsakdanjega življenja (rojstvo, poroka, smrt, pogrebni običaji in kult mrtvih itd.), bivalna kultura (ureditev mest, javne zgradbe, bivališča, ceste, življenje na podeželju), drugi vidiki vsakdanjega življenja.

2. semester
Branje in interpretacija odlomkov iz grške književnosti v prevodu; posamezni citati in terminologija tudi v grščini.
- arhaična doba
- klasična doba
- helenizem
- obdobje rimskega cesarstva.
Ob odlomkih, na katere se študenti doma vnaprej pripravijo, poteka tudi diskusija o posameznih problemskih temah: dojemanje prostora in časa, kult bogov, položaj posameznika v družbi, odnos med spoloma in v družini, položaj žensk in otrok, odnos do vojne, odnos Grki-barbari itd.