Francoščina za prevajalce V

Francoščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mezeg Adriana, red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predavanja in seminarji iz francosko-slovenske
kontrastivne slovnice:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih štirih polletjih francoske slovnice, s kontrastivno slovnico francoskega in
slovenskega jezika s poudarkom na skladnji in besedilni slovnici. Seznanijo se z metodami
kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja francosko-slovenske kontrastivne analize: tipi povedi.
Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje
semanticnih odnosov v povedi: casovnosti,
vzrocnosti in posledicnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti.
Elementi nadpovedne skladnje v francošcini in
slovenšcini, povezovalci, anafora.