Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1

Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, prof. dr. Marinčič Marko

a) predavanja
Epistemologija klasičnih in humanističnih študijev v zgodovinskem prerezu; recepcija antične in humanistične književnosti in kulture v zrcalu izobraževalnih sistemov.
Sodobne metode pouka antične in humanistične književnosti. Korelacija med petimi najpomembnejšimi prvinami pouka klasičnih jezikov: jezikovni pouk – branje besedil – razumevanje besedil v kulturnem kontekstu – razumevanje poznejše recepcije – aktualizacija. Različni pristopi v evropski in ameriški šolski praksi.

Najpomembnejši vidiki kontekstualizacije:
- literarna zgodovina in teorija
- kulturna, socialna in duhovna zgodovina
- antropologija
- zgodovina idej
- zgodovina vsakdanjega življenja, itd.
Možnosti medpredmetnih povezav.

Vzgojni vidiki antične in humanistične književnosti in kulture:
- etični, estetski, politični, religiozni itd.;
- razumevanje zgodovinskih kontekstov in vrednostna avtorefleksija.
Pregled vzorčnih literarnih in kulturnozgodovinskih tem in pristopov k posredovanju. Kritični pregled tujih učbenikov, priročnikov in spletnih virov.
Oblikovanje učnih gradiv.

b) seminar
Vzorčna obravnava izbranih literarnih in kulturno-civilizacijskih tem v obliki seminarskih referatov in diskusije.

1. J. Bulwer (ur), Classics Teaching in Europe. London, 2006.
2. J. Morwood (ur.), The Teaching of Classics. Cambridge, 2003.
3. R. A. LaFleur (ur.), Latin for the 21st Century: From Concept to Classroom. Glenview, IL, 1998.
4. R. Ancona (ur.), A Concise Guide to Teaching Latin Literature. Norman, 2007.
5. M. Bettini, Limina. Letteratura e antropologia di Roma antica. Firenze, 2005.
6. J. Farrell, Latin Language and Latin Culture: From Ancient to Modern Times. Cambridge, 2001.
7. L. Grossi-R. Rossi, Continuita e diversita: percorsi didattici di latino e greco. Milano, 1992.
8. M.-P. Pieri, La didattica del latino. Perché e come studiare lingua e civilta dei romani. Roma, 2005.
9. W. Stroh, Latein ist tot, es lebe Latein. Berlin, 2007.
K.-W. Weeber, Mit dem Latein am Ende? Tradition mit Perspektiven. Göttingen, 1998.
10. Giordano Rampioni, Manuale per l'insegnamento del latino nella scuola del 2000. Dalla didattica alla didassi, Patron Editore, Bologna, 2. izd. 1999.
Izbor odlomkov iz tujih učbenikov, beril, priročnikov; izbor problemskih besedil o položaju in vlogi klasične in humanistične tradicije v sodobni družbi.