Biblija in slovenska literatura

Biblija in slovenska literatura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Vid

Opredelitev specifičnega literarnega statusa Biblije kot svetega pisma v razmerju do literature kot fikcije.
Pregled zgodovine nastanka oziroma kanonizacije, prevajanja (Septuaginta, Hieronim, Luther, Buber in Rosenzweig) in razlage Biblije (znotrajbiblična in zunajbiblična; apostol Pavel, Filon Aleksandrijski, Talmud, Avguštin, srednjeveška quadriga, Luther, Calvin, moderna historična kritika) od antike do zdaj.
Vzorci literarnega branja Biblije.
Branje del piscev, ki se navezujejo na Biblijo v slovenski literaturi (Prešeren, Gregorčič, Murn, Cankar itn.).

- Robert Alter in Frank Kermode (ur.), The Literary Guide to the Bible. London 1987 678 str. COBISS.SI-ID - 15665762
- Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998 443 str. COBISS.SI-ID - 72849152
- Robert M. Grant & David Tracy, Kratka zgodovina interpretacije Biblije. Ljubljana 2000 241 str. COBISS.SI-ID - 105714176
- Janko Kos, Recepcija Biblije v slovenski literaturi. Bogoslov¬ni vestnik 1997, št. 1–2, 151–158 241 str. COBISS.SI-ID - 105714176
- David Norton, A History of the Bible as Literature, I: From Antiquity to 1700. Cambridge–New York–Melbourne 1993 (prvih 5 poglavij, str. 1–61). COBISS.SI-ID - 19296098
- Vid Snoj, Biblija, slovenski jezik in slovenska literatura. Primerjalna književnost 2005, št. 2, 59–76. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
- Vid Snoj, Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana 2012 http://www.kud-logos.si/e-knjige/ Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
- Vid Snoj, Postila za Davida. Ljubljana 2022. 206 str. COBISS.SI-ID - 105039363
- Roland H. Worth (ur.), Bible Translations. A History through Source Documents, Jefferson, North Carolina in London 1992 (1. in 2. del ter 1. poglavje 3. dela, str. 1–49). COBISS.SI-ID - 18329954