Arhivistika z raziskovalno metodologijo

Arhivistika z raziskovalno metodologijo

Stopnja: 2

Ure predavanj:50

Ure seminarjev:0

Ure vaj:10

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, doc. dr. Štuhec Marko, izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Prva polovica: Seznanitev z osnovami arhivske vede in njenim razvojem, z organizacijo in nalogami arhivske službe ter s temeljnim pregledom arhivskega gradiva v domačih in tujih arhivih.

Druga polovica: Spoznavanje najpomembnejših zvrsti arhivskega gradiva, ki imajo trajni pomen za raziskovanje zgodovine, za druge znanosti in kulturo, pa tudi za zagotavljanje pravne varnosti države in državljanov. Poudarek je na širokem spektru evidenc in spisov, ki skozi stoletja nastajajo pri ustvarjalcih. V predmet sta vključena tudi praktično delo z gradivom in izdelava pisnega izdelka (prilagojeno študentovi študijski smeri).