Arheološka metodologija 4

Arheološka metodologija 4

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 80

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vinazza Manca, izr. prof. dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij, pred. Grosman Darja, prof. dr. Novaković Predrag

Predmet je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov:

a) ARHEOLOŠKA STRATIGRAFIJA IN STAVBNA ANALIZA obravnava načela in problematiko identifikacije ter analize elementov arheološkega plastenja in arheološko analizo stoječih stavbnih struktur. Študenti skozi izbrane študijske primere spoznavajo
različne tehnike in postopke arheološkega izkopavanja in dokumentiranja izkopavanj, probleme podepozitnih procesov in meddisciplinarno obravnavo arheološke
stratigrafije. Arhitekturno-stratigrafska metoda (stavbna analiza) združuje in dopolnjuje vedenje iz tehničnih, naravoslovnih,
humanističnih in družboslovnih ved o gradnjah objektov. Pri raziskovanju historične arhitekture se upoštevajo še znanja o zgodovinskem kontekstu gradnje.

b) ARHEOLOŠKA KERAMOLOGIJA. Vsebina vključuje natančnejše spoznavanje surovin in tehnik izdelovanja in oblikovanja keramičnih izdelkov, njihove površinske dodelave, krasilnih tehnik, tehnologije žganja in drugih tehnik finalizacije keramičnih predmetov. Druge pomembne vsebine vključujejo konceptualiziranje in izvedbo konkretnih tipoloških klasifikacij na podlagi različnih meril,
organizacijo predmetnega in podatkovnega keramičnega arhiva s standardiziranim beleženjem podatkov, njihovo deskriptivno statistiko in pripravo za kataloško objavo.

c) ANALIZE PODATKOV V ARHEOLOGIJI. Ta del predmeta je namenjen poučevanju metod upravljanja s podatki (baze podatkov in njihova manipulacija), iskanja podatkov (rudarjenje) ter najpogostejšim tipom podatkovnih analiz in interpretacije ter vizualizacij rezultatov. Poseben poudarek je na kvantitativnih metodah za potrebe vzorčenja, v prostorskih analizah in za modeliranja trendov in prepoznavanje vzorcev v množicah različnih podatkov v arheologiji.

1. ROSKAMS, S., Excavation. Cambridge Manuals in Archaeology 2001. (328 str.) COBISS.SI-ID - 18443821
2. BRANCH, N., CANTI, M., CLARK, P., TURNE, C. Environmental Archaeology. theorethical and practical approaches, London Hodder Education 2005. (240 str.) https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=32774…
3. RYE, O.S. Pottery technology. Principles and reconstruction, Manuals in archaeology 4 (Washington DC: Taraxacum), 1981, 1-134 COBISS.SI-ID - 29737826
4. RICE, P. M.,1987, Pottery analysis, Chicago, 559 str.. COBISS.SI-ID - 57903
5. Kenneth, C. The Potter`s Manual. London, 1989, 1-208. COBISS.SI-ID - 68640866
6. ORTON, C., TYERS, P., VINCE, A. Pottery in archaeology. Cambridge, 1995 ,1-242 COBISS.SI-ID - 2175584
7. SHENNAN S. 1988. Quantifying archaeology. Edinburgh University Press, Edinburgh. COBISS.SI-ID - 74639875
8. BAXTER M. J. 1994. Exploratory Multivariate Analysis in Archaeology. Edinburg University Press, Edinburg COBISS.SI-ID - 10114658
9. DIETRICH D. et al. (ur.) 2015. Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing Vizualizing and Presenting Data. Wiley. COBISS ID=128631299
10. SKIBO, J. M. 2013. Understanding pottery function. Springer, New York. COBISS.SI-ID – 65248610.
11. HUNT, A. M. W. 2017. The Oxford Handbook of Archaeological Ceramic Analysis. Oxford University, Oxford. COBISS.SI-ID – 70882402.
12. QUINN, P. 2022. Thin section petrography, geochemistry & scanning electron microscopy of archaeological ceramics. Archeopress, Oxford. COBISS.SI-ID – 143793667.

Priporočena literatura:
ROUX, V. 2019. Ceramics and Society. Springer Cham. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03973-8