Arheološka metodologija 3

Arheološka metodologija 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 5

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 85

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Vinazza Manca, prof. dr. Novaković Predrag

Metode in postopki organizacije terenskega dela; pomen in oblike arheološke dokumentacije, standardi arheološke dokumentacije, strukture arhivov najdišč in zbirk, digitalna orodja za
vodenje arheološke dokumentacije, osnove in splošna pravila dokumentiranja in risanja arheoloških predmetov, rekonstrukcije,
računalniška obdelava risb, priprava strokovnih poročil, priprava katalogov, priprava za tisk.

RICHARDS J., and ROBINSON D. (eds.), Digital Archives from Excavation and Fieldwork: Guide to Good Practice (2nd edition).
Archaeolopgical Data Service 2000. COBISS.SI-ID - 19180333
Archaeological Site Manual (2nd edition), Museum of London Archaeology Service, London 1990. 70 str. COBISS.SI-ID - 29709922
WILLEMS W.J.H. BRANDT R.W., Dutch Archaeology Quality Standard, Den Haag 2004. 229 str. https://downloads.arqueo-ecuatoriana.ec/ayhpwxgv/estandares/ArqueoHolan…
WISE A. and MILLER P., Why metadata matters in archaeology. Internet Archaeology 2, 1997. https://intarch.ac.uk/journal/issue2/wise/part1.html
GRIFFITHS A.J., Drawing Archaeological Finds. A Handbook. London 1990, 7-116. COBISS.SI-ID - 29722210
LEVI S.T. at al.., Il disegno archeologico della ceramika e altri problemi. Torino 1991, 1-85. COBISS.SI-ID - 29724002
ASSIÉ Y., Dessin de l industrie lithique préhistorique. Préhistoire anthropologie Méditerranéennes, Tome 4, Aix–en-Provence,1995, 191- 221. COBISS.SI-ID - 9926189

Priporočena literatura:
Priročnik: Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost, Ljubljana 2001- (avtorica: Ida Murgelj, Risarska dokumentacija).