Arheologija paleolitika in mezolitika 1

Arheologija paleolitika in mezolitika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Vsebina

Okolje v času pleistocena in začetku holocena. Povezava med razvojem človeka ter nastankom prvih tehnologij in kultur. Spoznavanje značilnosti tehnologij in kultur različnih človeških vrst, ki so živele v času paleolitika ter predstavitev njihove razširjenosti po svetu. Arheološki in genetski dokazi o poteku širitve modernega človeka po svetu. Prihod modernega človeka v Evropo in izumrtje neandertalca. Pregled paleolitske in mezolitske umetnosti in verovanj. Prehod med paleolitikom in mezolitikom ob koncu pleistocena – spremembe okolja in človekova prilagoditev na nove razmere ter pregled mezolitskih kultur. Kratek pregled slovenskega paleolitika in mezolitika.