Aplikativna antropologija in kulturni menedžment

Aplikativna antropologija in kulturni menedžment

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Simonič Peter

Predmet omogoča študentom analizirati, oblikovati in organizirati kulturne in znanstvene projekte in programe. Polji aplikativne antropologije in kulturnega menedžmenta sta odvisni od dojemanja in interpretacij kulture, dediščine in razvoja, ki se spreminjajo glede na njihovo prostorsko in časovno umestitev. Predmet je namenjen vprašanjem antropologovega sestavljanja resničnosti, hitrih ocen, raziskovanja in javnega pogajanja. Predmet preučuje razmerja med infrastrukturo in programom, med planiranjem, izvedbo in trženjem, raziskuje dejavnike individualnih in kolektivnih motivacij, poslovnih stikov v različnih družbah in projektih. V iskanju univerzalne logike človekove organizacije posegamo tudi na področje menedžmenta znanosti, športa, množičnih medijev, sorodstva, poklicnih skupin ipd.

1. Caulkins, Douglas D., Ann T. Jordan (ur.). 2013. A Companion to Organizational Anthropology. Chichester: Wiley-Blackwell COBISS-164784643
2. Dragičević-Šešić; Branimir Stojković, 2000, Kultura, menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio. [COBISS.SI-ID 29700962]
3. Ferraro, Gery, Susan Andrea. 2014. Cultural Anthropology. An Applied Perspective. Belmont: Wadsworth. [COBISS.SI-ID - 164797443]