Analiza in prevajanje medijskih besedil

Analiza in prevajanje medijskih besedil

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Študenti utrjujejo bralno razumevanje z uporabo različnih bralnih tehnik, analizo in povzemanjem težjih japonskih besedil različnih zvrsti. Pri tem sistematsko širijo besedišče s pomočjo leksikalne analize, povezovanja in grupiranja ter aktivne rabe novo pridobljenega besedišča in leksikalnih vzorcev, obenem pa utrjujejo in širijo znanje slovničnih in skladenjskih vzorcev. Analizirajo japonska pisana besedila različnih funkcij in z različnih področij, jih primerjajo z vzporednimi slovenskimi besedili in vadijo njihovo prevajanje (iz slovenščine v japonščino), ob tem ugotavljajo primernost različnih prevajalskih rešitev v različnih situacijah. Slušno razumevanje utrjujejo s poslušanjem oz. gledanjem japonskih radijskih oz. televizijskih poročil (preko spleta) in oddaj o aktualnih temah. Pisno sposobnost utrjujejo s povzemanjem in pisanjem krajših sestavkov v japonščini. Govorno sposobnost urijo z ustnimi predstavitvami zbranega gradiva v japonščini pred ostalimi študenti in sodelovanjem pri debatah o istih temah.

a. aktualna besedila iz japonskih medijev po izboru učitelja in študentov / pertinent texts from Japanese media, chosen by the lecturer and by students
b. učbeniki / textbooks:
1. Sunakawa Yuuichi, Sunakawa Yuriko: Rajio bangumi »Asahi shinbun no koe«o kiku: nihongo de gendai nihon o kangaeru (Radijski program »poslušanje pisma bralcev v časopisu Asahi«: Sodobna japonska družba v japonščini). Tokio: Kurosio 1988.
2. Mizutani Osamu, Mizutani Nobuko. Shinbun de manabu nihongo: yonde hanasu gendai no Nihon (Japonski jezik iz časopisov: beremo in govorimo v sodobni japonščini). Tokio: The Japan Times 1996.
3. Ooura Akira. Asahi shinbun dokusha no koe: Nihongo chuukyuu kara joukyuu e (Pisma bralcev v časopisu Asahi: japonski jezik z začetne stopnje na nadaljevalno stopnjo). Tokio: Asahi culture center 1994.
4. Itou Hiroko: Asahi shinbun de Nihon o yomu: chuu-joukyuu nihongo dokkai kyouzai (Vpogled v japonsko družbo skozi časopis Asahi: za bralno razumevanje na nadaljevalni stopnji) . Tokio: Kurosio 1990.
5. Kawamoto Kouji, Inoue Ken. Hon'yaku no houhou (Metode prevajanja). Tokio: Toukyou daigaku shuppankai 1997.
6. E.G. Seidensticker, Anzai Tetsuo. Nihonbun no hon'yaku (Prevajanje iz japonščine). Tokio: Taishukanshoten 1983.
c. spletna orodja / online resources:
1. Reading Tutor http://language.tiu.ac.jp/
2. Asunaro http://hinoki.ryu.titech.ac.jp/