Administrativno-poslovna francoščina

Administrativno-poslovna francoščina

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Vsebina

Prevajanje različnih tipov besedil (pisma, ponudba, pogodba, itd).
Poslovno-administrativna terminologija v obeh jezikih.
Oblikovanje dokumentacije.